/ /
ID   
pwd   
회원가입 
아이디/비밀번호분실 

   시민과 함께 희망을 엮어가는
 문경YMCA

현재위치:Home > 위원회 > 문경YMCA 기구현황

 

 


총        회
 

                                                             

 

 


이사회(33명)
 


이  사  장
 

 

 


사무총장

 

              

 

위 원 회


회원사업
위 원 회
 

선교사업
위 원 회

청소년사업위원회

시민사업
위 원 회

사회교육
위 원 회

음   악
위원회

출판사업 위원회

시     민

중계실

위 원 장


여 영 목
 

반 원 중

김 학 재

이 흥 길

배 영 철

김 성 연

기 성 렬

김 영 동

위    원

고 재 만

안 월 순

 이 순 주

권 경 구
 

김 신 규

안 희 호


 

김 영 동
강 성 중

김 명 환

윤 원 영
 

김     웅
김 상 식

김 종 심

김 영 동
 


황 영 숙

안 휘 찬

이 경 복


 


박 민 철

김 용 덕

박 견 정


 

강 성 중

이 창 현

전 경 홍

 

 

 

경북 문경시 점촌동 172-5 Tel: 054)553-5233 Fax: 054)553-2933

경북 문경시 중앙6길 16 Tel: 054)554-5233  Fax: 054)553-2933  
copyright ⓒ 2005 문경기독교청년회 mgymca@mgymca.org
M
ungyeong Young Men's Christian Association. All Rights Reserved.

제목 없음

제목 없음